Veronique Asselman (MBA) is een sprankelende, energieke, zelfbewuste en sociale interim-manager

Die snel eigen is in uw organisatie en verbinding maakt met u en uw medewerkers

Cadena helpt professionals en teams hun kwaliteit, zelfdenkend en
organiserend vermogen te vergroten. Het ontwikkelen van visie en het creëren van veranderingsbereidheid staat hierbij centraal. Daarnaast worden methoden als o.a. ‘morele oordeelsvorming’, omgekeerde toets en scrum daar waar nodig ingezet om het gewenste effect voor de klant/inwoner te bereiken (maatwerk).

Veronique (re)organiseert graag op een slimme manier om het gewenste resultaat te bereiken en is dan ook niet bang om ‘heilige huisjes’ af te breken. Dit doet zij graag in een complexe en dynamische omgeving. Vanuit een visie werken naar integrale teams met een integrale werkwijze en zo het gewenste effect voor de klant/inwoner bereiken is de afgelopen jaren een aantoonbare toegevoegde waarde van haar geweest in het sociale domein.

Cadena betekent ‘keten’ of ‘ketting’ in het Spaans.

Veronique Asselman is eigenaar van Cadena Advies & Bedrijfsondersteuning.

Cadena Advies & Bedrijfsondersteuning is in augustus 2012 opgericht. Veronique heeft ruim 20 jaar werkervaring in het sociale en publieke domein en ziet zichzelf als de verbindende of ontbrekende schakel in een keten van schakels. Als verandermanager, programmamanager en kwartiermaker in zowel interne als externe processen.

Inmiddels heeft zij een goede reputatie opgebouwd op dit terrein. Bij bedrijven en organisaties waar Veronique werkzaam is ontstaat beweging, een draagvlak voor verandering en kwaliteitsverbetering.  

Veronique Coaching biedt tevens coaching aan directeuren, managers en professionals m.b.t. persoonlijk leiderschap. Door inzicht en bewustwording van eigen handelen en patronen ontstaat een keuze om ander gedrag, vaardigheden en houding aan te leren wat een ander resultaat als effect heeft.

Benieuwd wat Cadena voor u kan betekenen?

Cadena advies en bedrijfsondersteuning biedt op strategisch niveau:

Een oplossing voor tijdelijk gebrek in aansturing team(s)/afdelingen.
Begeleiding, advisering en aanpak bij verandervraagstukken d.m.v. interimmanagement, advisering en coaching.
Inzicht, kennis en inspiratie bij het ontwikkelen van zelforganiserende en integrale teams.
Een katalysator bij een andere manier van werken en denken.
Borging en door ontwikkeling van kennis en expertise van medewerkers.
Een bedrijfsmatig advies en aanpak voor organisatieveranderingen.
Coaching aan directeuren, managers en professionals m.b.t. leiderschap.
Opdrachtgevers

Werkervaring van
Veronique Asselman (MBA)

Werkorganisatie gemeenten Langedijk en Heerhugowaard

Strategisch adviseur jeugd a.i.

Visie en strategie sociaal domein

mrt 21
JUL 20

Gemeente Zwolle

Strategisch Adviseur Jeugd

apr 20
mei 19

Gemeente Alkmaar

Unitmanager Maatschappelijke Ontwikkeling a.i. (Wmo, jeugd en bedrijfsvoering).

Integraal werken geïmplementeerd en processen geoptimaliseerd.

mei 19
Okt 17

ZONH Projectmanager a.i.

Projectmanager a.i.

Programma manager ZONH a.i. gericht op versterken 1e lijn m.b.t. e-health, positievegezondheid en spoedzorg.

okt 17
mei 17

Gemeente Alkmaar

Kwartiermaker Frontoffice Jeugd en Coördinator Jeugd & Gezinscoaches

Richtlijnen opgesteld binnen de Frontoffice Jeugd, integraal team opgezet, kenniskringen georganiseerd, nieuwe team Jeugd samengesteld.

aug 17
okt 16

Stichting Groeimee

Adviseur kennisontwikkeling a.i.

Strategisch management, HRM-beleid en personeel Groeimee, kennisontwikkeling en accounthouderschap.

jun 16
feb 15

William Schrikker Groep

Hoofd management ondersteuning a.i. en Directiesecretaris bedrijfsondersteuning a.i.

Aansturing secretariaat en contourennota cliëntbureau en beleidsmatige en projectmatige ondersteuning.

sep 15
apr 15

Directiesecretaris William Schrikker Pleegzorg

aug 14
jan 13

Gemeente Dijk en Waard

Hoofd Strategie & Beleid a.i. 

Verbeterslag Kwaliteit-kwantiteit team en afdeling en harmonisatie beleid, subsidie/inkoop. Regionale samenwerking gemeente Alkmaar. Onderzoek kostenbewust handelen in de uitvoering sociaal domein

2019
HEDEN
mrt 21

Kwartiermaker preventie a.i. sociaal domein gemeente West Betuwe

fusiegemeente: gemeente Lingewaal, Neerijnen, Geldermalsen).

2019
jul 20
mrt 20

Eigenaar Cadena Advies

Eigenaar Cadena Advies & Bedrijfsondersteuning

Sinds 2013 opereert Veronique onder Cadena Advies & Bedrijfsondersteuning.

heden
jul 13
2018

NetWERKT versterkt (verbinden formele en informele zorg)

Projectleider a.i.

Cultuurverandering te weeg gebracht in de kanteling naar eigen regie, meer informele hulp vanuit formele hulp.

sep 17
mei 16
2017

Onderzoeker/adviseur a.i.

Onderzoek client ondersteuning

Cliëntondersteuning binnen de BUCH gemeenten. Advies inrichting en coördinatie cliëntondersteuning.

JUL 16
APR 16
2016

Parlan

Manager Daghulp Noordkop en West-Friesland a.i. Parlan

Aansturing van pedagogisch medewerkers, analyse verandertraject en sturing transformatie daghulp.

mar 16
sep 15
2015

Projectleider Transitiedebat 3 en Adviseur Kennisontwikkeling a.i.

jun 15
sep 14
2014
2013

Bestuur provinciale commissie Fonds Verstandelijk Gehandicapten

jan 13
sep 08

Bestuurssecretaris

jan 13
sep 08

Gemeente Dijk&Waard

Hoofd Strategie & Beleid a.i.

Verbeterslag Kwaliteit-kwantiteit team en afdeling en harmonisatie beleid, subsidie/inkoop. Regionale samenwerking gemeente Alkmaar. Onderzoek kostenbewust handelen in de uitvoering sociaal domein

heden
MRT 20
2019

Werkorganisatie gemeenten Langedijk en Heerhugowaard

Strategisch adviseur jeugd a.i.

Visie en strategie sociaal domein

JUL 20
MRT 20
2019

Gemeente Zwolle

Senior Adviseur/Programmamanager Jeugdhulp a.i.

heden
jun 19
2019

Gemeente Alkmaar

Unitmanager Maatschappelijke Ontwikkeling a.i. (Wmo, jeugd en bedrijfsvoering).

Integraal werken geïmplementeerd en processen geoptimaliseerd.

jun 19
Okt 17

Eigenaar Cadena Advies

Eigenaar Cadena Advies & Bedrijfsondersteuning

Sinds 2013 opereert Veronique onder Cadena Advies & Bedrijfsondersteuning.

heden
jul 13
2018

ZONH Projectmanager a.i.

Projectmanager a.i.

Programma manager ZONH a.i. gericht op versterken 1e lijn m.b.t. e-health, positievegezondheid en spoedzorg.

Okt 17
mei 17
2017

Projectleider a.i.

NetWERKT versterkt (verbinden formele en informele zorg)

Cultuurverandering te weeg gebracht in de kanteling naar eigen regie, meer informele hulp vanuit formele hulp.

sep 17
mei 16

Gemeente Alkmaar

Kwartiermaker Frontoffice Jeugd en Coördinator/Senior Jeugd & Gezinscoaches

Richtlijnen opgesteld binnen de Frontoffice Jeugd, integraal team opgezet, kenniskringen georganiseerd, nieuwe team Jeugd samengesteld.

aug 17
okt 16

Mee & de Wering Adviseur coördinatie

Onderzoeker/adviseur a.i.

Cliëntondersteuning binnen de BUCH gemeenten. Advies inrichting en coördinatie cliëntondersteuning.

JUL 16
APR 16
2016

Stichting Groeimee

Adviseur kennisontwikkeling a.i.

Strategisch management, HRM-beleid en personeel Groeimee, kennisontwikkeling en accounthouderschap.

jun 16
feb 15
2015

Parlan

Manager Daghulp Noordkop en West-Friesland a.i.

Aansturing van pedagogisch medewerkers, analyse verandertraject en sturing transformatie daghulp.

MAR 16
sep 15

William Schrikker Groep

Hoofd management ondersteuning a.i. en Directiesecretaris bedrijfsondersteuning a.i.

Aansturing secretariaat en contourennota cliëntbureau en beleidsmatige en projectmatige ondersteuning.

sep 15
APR 15

Projectleider Transitiedebat 3 en Adviseur Kennisontwikkeling a.i.

jun 15
sep 14
2014

Directiesecretaris William Schrikker Pleegzorg

aug 14
jan 13

Bestuurssecretaris

jan 13
sep 08
2013

Kijk op mijn LinkedIn voor meer informatie

Niet beschikbaar voor opdrachten

“Veronique ken ik als een sterke professional, projectleider, manager. Op basis van heldere visie en sterke betrokkenheid ondersteunt zij mensen en organisaties om verder te komen. Strategische kijk gaat bij haar samen met pragmatisme. Daarbij staan mensen en de te behalen resultaten centraal. Ik beveel Veronique van harte en met plezier aan als projectleider, interim manager en/of coach”.

Cees Huisman

Adviseur, coach en toezichthouder sociaal domein

“Ik heb Veronique leren kennen als een oprechte, betrouwbare en doortastende directie ondersteuner. Die met grote dekundigheid zowel intern als extern juiste adviezen geeft en daar waar nodig haar positie juist wel of juist niet inneemt. Ook in persoonlijk/collegiaal contact een prettig persoon om mee samen te werken”.

Rob Schuddemat

Directeur Jeugdreclassering at William Schrikker Groep

Veronique is een hele goede netwerker, uitstekend in het onderhouden van contacten. Zij kent het speelveld van de jeugdhulp en jeugdhulpverlening, met name de pleegzorg, heel erg goed.Dat koppelt zij aan haar eigenschap om te denken in kansen en mogelijkheden. Zij is een ondernemer met een uitgesproken mening, lef en durf, maar diplomatiek genoeg. Zij is goed in staat om van buitenaf in gang gezette processen intern door te zetten en aan te sturen.

Jet de Lange

Extern toezichthouder op de examens at Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

“Gedurende mijn interimopdracht bij MEE NWH in Alkmaar heb ik Veronique leren kennen als een toegewijd, accuraat en intelligente bestuurssecretaris met veel verantwoordelijkheidsgevoel. Haar kennis en ervaring maken haar voor de bestuurder tot waardevolle sparringpartner. Ze is ondernemend, sensitief, betrouwbaar en resultaatgericht. Ze overziet het speelveld en kan grote lijnen herkennen. In haar communicatie is ze zorgvuldig en direct, adequaat en proactief”.

Ton Diepeveen

Directeur Instituut Educatie en Communicatie at NHL Hogeschool

“Veronique helpt mij middels sparringsessies meer te leren op het gebied van leiderschap en teamontwikkeling. Wat ik prettig vind is dat Veronique niet alleen reflecteert maar ook helpt met praktische tips uit de praktijk, bijvoorbeeld gesprekstechnieken en vaardigheden. Niet alleen reflectie maar ook oplossingsgericht meedenken. Ik kan een sparringsessie met Veronique van harte aanbevelen aan iedere ondernemer”.

Benny Vingerling

Eigenaar van Afix

“Veronique heeft als Directiesecretaris Bedrijfsondersteuning a.i. het reorganisatieplan voorbereid voor een nieuw team van de afdeling Financiën. Zij is een gedreven, enthousiaste, doelgerichte collega die in een korte tijd waardering van de teamleden heeft opgebouwd. Het is als leidinggevende fijn om met Veronique samen te werken en van gedachten te wisselen. Bovendien kan Veronique prima contact leggen op verschillende niveaus binnen een organisatie”.

René Noordermeer

Hoofd Financiën bij William Schrikker Groep

“Veronique is een half jaar leidinggevende geweest voor meerder locaties dagbehandeling van Parlan. Zij heeft dit op uitstekende wijze gedaan. In heel korte tijd had zij inzicht en overzicht over deze tak van jeugdzorg. Zij werkt planmatig en resultaatgericht en heeft een prettige manier van communiceren. Resultaten: een duidelijk en concreet afdelingsplan op basis waarvan de teams hun teamplannen maken. De professionele verantwoordelijkheid van de medewerkers is duidelijk toegenomen”.

Anita Grotenhuis

Directeur Parlan voor De Kop en West Friesland

Veronique was als bestuursvoorzitter van WomanLink 'Nieuwe Koers' zo fijn om mee te werken. Innovatief in oplossingen, met een enorm netwerk om uit te putten. Het is fijn als iemand de grote lijnen kan zien en deze op een enthousiaste en inzichtelijke manier kan overbrengen. Op die manier was mijn werk als co-projectleider een inspirerende taak. Dank je wel, Veronique!

Inge de Groot

Projectplanning, Tijdstrategie & Agendastructuur

Veronique pakt de problemen doordacht aan. Zij gelooft in hetbetrekken van medewerkers in het oplossen van het probleem, engebruikt effectief de inzet van hun kennis, kunde enbetrokkenheid. Veronique is goede luisteraar, heeft een positievedrive en weet daarmee anderen in beweging te krijgen.

Irene Makelaar

Directeur Halte Werk

Veronique is een veelzijdig talent met een breed palet aan ervaringen. Ze weet de juiste vragen te stellen, kan uitstekend luisteren en komt snel tot de kern. Ze zorgt snel voor overzicht, rust en focus. Ze formuleert helder en kan overtuigen op alle niveaus. Veronique weet met haar warme persoonlijkheid een positieve sfeer te creëren waarin mensen mee willen.

Hans de Vries

Directiesecretaris JGZ en CJH Kennemerland

Veronique is een opvallende katalysator binnen systemen die een transformatie ondergaan. Zij stelt zich warm, nuchter en vooral oprecht nieuwsgierig op naar zowel werkers als het proces. Met het vertrouwen dat zij uitstraalt, zorgt zij ervoor dat mensen werkrelaties optimaliseren zodat zij elkaar (ook) midden in de kwetsbare fase van transformatie durven en kunnen vinden.

Peter Janssen

Trainer, Psycholoog, Opvoedadviseur

Veronique heeft als unitmanager veel bereikt met de teams WMO en Jeugd en met name ook in de samenwerking met de andere units. Ze is een aanjager van het integraal en wijkgericht werken en doet dit op een organische manier. Ze stimuleert innovaties en ondersteunt professionals binnen en buiten de gemeente om te werken vanuit het klantperspectief. Zij heeft werkervaring bij verschillende organisaties en een heel breed netwerk. Tel daarbij op haar inspirerende persoonlijkheid en je weet dat je met Veronique een topper in huis haalt.

Mascha Geleijnse

Coordinator Centra Jeugd en Gezin at Gemeente Alkmaar

Ik heb met Veronique heel prettig samengewerkt bij de gemeente Alkmaar als managers van de Units Beleid en Uitvoering in het Sociaal Domein. Veronique had de Uitvoering onder haar hoede en dat deed zij goed. Het was zeer prettig en soepel samenwerken met haar, en dat was niet onbelangrijk omdat wij nogal afhankelijk van elkaar zijn. Veronique geeft met kennis en passie voor het Sociaal Domein leiding aan haar mensen en staat tevens haar mannetje in het Managementteam. Je zou haar stijl kunnen omschrijven als 'vriendelijk doch beslist'. Na een wat turbulentere periode heeft Veronique rust in de afdeling gebracht, hetgeen breed gewaardeerd wordt. Jammer dat ze vertrekt, mooie gelegenheid voor anderen om haar in te lijven. Je organisatie wordt er zeker beter van.

Jeroen Duvekot

Unitmanager Sociaal (Beleid) bij de Gemeente Alkmaar

Veronique en ik hebben in totaal zo'n 3 jaar samengewerkt. Eerst in de rol van Kwartiermaker Jeugd en daarna als mijn direct leidinggevende. ik heb in deze periode Veronique leren kennen als een gedreven collega met heel veel kennis van het Sociaal Domein. Maar daarnaast ook iemand waar je goed mee kan sparren, waarbij Veronique ruimte overlaat voor eigen inbreng en initiatief! Dit zonder de focus op het stipje aan de horizon te verliezen. Veronique is al leidinggevende goed in staat je in je kracht te zetten, waarbij ze je die veranwoordelijkheid geeft om gezamenlijk de met elkaar vastgestelde doelen te kunnen bereiken. In de afgelopen 3 jaar is mede door de input van Veronique als Unitmanager Maatschappelijke Ondersteuning het Sociaal Domein binnen de gemeente Alkmaar stevig op de kaart gezet. Persoonlijk heb ik erg goed met Veronique kunnen samenwerken en heb ik veel van haar geleerd!

Eelco Zeinstra

Coördinator Bedrijfsbureau Sociaal Domein en Team WMO at Gemeente Alkmaar

Interim-management

Wanneer u op zoek bent naar tijdelijke inzet van een resultaatgerichte, betrouwbare interim-manager in het sociale en publieke domein, een verbindende schakel op strategisch niveau. Iemand nodig heeft die snel schakelt, lef heeft, de vraag achter de vraag zoekt, met u en uw collega’s meedenkt, ondersteunt en adviseert maar ook hands-on is (een echte doorpakker).

Iemand die structuur aanbrengt in de veelheid van informatie daar waar nodig, de verbinding en communicatie met de rest van de organisatie niet uit het oog verliest en breed inzetbaar is.

Een coach om bewust te worden van uw stijl van leiderschap en hierin te verbeteren, dan is interim management of coaching door Veronique Asselman van Cadena Advies & Bedrijfsondersteuning de oplossing voor u.

Benieuwd wat Cadena voor u kan betekenen?

Professioneel

De interimmanager blijft zich ontwikkelen en streeft de hoogste kwaliteit na.

Communicatief

Cadena blijft in gesprek over de voortgang van de opdracht, communiceert tijdig bij twijfels of in de knel komen van de deadline en denkt met u mee.

Resultaatgericht

Altijd gericht op het resultaat zonder het proces uit het oog te verliezen.

Betrouwbaar

Afspraak is afspraak en doet wat ze zegt.